7 Level Leadership

We leven in een tijd dat onze omgeving aan veel verandering onderhevig is. Te denken valt aan een reorganisatie, veranderde eisen aan de huidige baan, een eindigende baan, verhuizing/overname/fusie huidige bedrijf en/of een veranderende thuissituatie door vorming van een gezin/kinderen die de deur uitgaan/scheiding. Ook wij zelf worden continu geconfronteerd met verandering. Mogelijk ben je toe aan een nieuwe uitdaging, haal je geen energie meer uit je huidige baan, heb je behoefte aan een écht persoonlijk ontwikkeltraject en/of worstel je met de vraag ‘what’s next?’

Seven Level Leadership is een antwoord op je fundamentele wens om je eigen potentieel verder te ontdekken en te ontwikkelen.

Wat levert het je op?

  • Je weet waar je kracht ligt en wat je moet doen om te doen slagen wat jij wilt.
  • Dit weet je op verschillende niveaus: zowel qua missie en identiteit als op het niveau van voor jou effectieve gedragingen en vaardigheden.
  • Je bent in staat om heel helder en duidelijk voor jezelf te bepalen wat je essentieel vindt, waar je voor staat en gaat en wat je nodig hebt. Dit kun je ook duidelijk maken aan je omgeving (huidige of nieuwe werkgever, collega’s, headhunter, thuis etc.).
  • Je bent in staat om je eigen balans (werk – privé) te bepalen en te herijken wanneer nodig, je eigen flow te scheppen en je eigen succes te creëren.
  • Je weet je gedrag effectief aan te passen aan de situatie die zich voordoet.
  • Je weet ook onder lastige omstandigheden jezelf (authentiek) te blijven.

Persoonlijk succes, geluk en of welzijn zal toenemen, hetgeen ook je omgeving ten goede zal komen!