Change Management

Het klinkt dubbel, maar stap één is met elkaar helder te krijgen wat change management is en moet beslaan in de context van jouw organisatie en/of team. Eindeloos veel modellen en stappen plannen zijn voorhanden, maar de ultieme blauwdruk bestaat niet.

Het begint met een duidelijk beeld van de Gewenste Situatie en een helder antwoord op het ‘waarom’ van de verandering.

Elke verandering staat of valt vervolgens bij adequaat Leiderschap: niet wachten op guidelines en formats, maar vanuit eigen kracht en vertrouwen in elk moment ‘er staan’. Dit houdt trouwens niet in dat je ook voor alles een antwoord moet, of kan, hebben. Beter jezelf kwetsbaar opstellen dan ‘lucht te verkopen’….

Een tailor made communicatie plan is een vereiste, waarbij alle stakeholders in meegenomen zijn. Een sterke focus op medewerkers is uiteraard belangrijk, maar vergeet daarbij ook hun netwerk(en) niet. En accepteer dat een 100% score op communicatie niet bestaat, daar zijn medewerkers/stake holders te divers voor…

Zowel bij het leiderschap als de communicatie is het van essentieel belang van de dagelijkse operatie wordt meegenomen; zeker bij verandertrajecten die een lang tijdsbeslag hebben is dit een niet te onderschatten criterium voor succes.