Competentie Coaching

Binnen een werkcontext kan de behoefte  aan persoonlijke ontwikkeling zeer divers zijn. Startpunt moet wat mij betreft altijd zijn of de coachee de motivatie en onderliggende capaciteiten heeft om aan bepaalde competenties te werken. De coach faciliteert, maar de coachee dient pro actief de lead te nemen om het verschil te kunnen maken.

Qua competenties of doelstellingen is velerlei mogelijk, waaronder:

  • Ontwikkelen van leiderschap vaardigheden in brede zin
  • Vergroten van de resultaatgerichtheid en/of sales vaardigheden
  • Verbeteren van verbale en non-verbale communicatie
  • Impact en netwerken vergroten, zowel intern als extern