Intervisie

Intervisie is een vorm van team ontwikkeling waarbij concrete eigen cases binnen het team en op de werkvloer centraal staan. Het betreft:

  • Collegiale ondersteuning en
  • Onderlinge advisering bij werkproblemen
  • In een leergroep bestaande uit gelijken
  • Die binnen een gezamenlijk vastgestelde structuur
  • Tot inzichten en oplossingen tracht te komen
  • In een zelfsturend en op reflectie gericht leerproces

De facilitator bewaakt zowel het proces en is advocaat van de duivel gezien zijn/haar outside-in perspectief.