Organisatie Ontwikkeling

Elke verandering begint bij goed luisteren naar alle belangrijke stake holders. Veel verandertrajecten mislukken doordat standaard oplossingen worden uitgerold in een context die om maatwerk vraagt. De sleutel is om eerst met elkaar door te dringen tot de essentie van de problematiek alvorens gezamenlijk de juiste aanpak te ontwerpen. Dat hiervoor beproefde tools worden gebruikt, spreekt voor zich.

De nadruk ligt in mijn geval op Change Management en Cultuur Ontwikkeling: het leggen van nieuwe verbindingen, het aanspreken van creativiteit en verhogen van de slagvaardigheid.

Organisatie Ontwikkeling staat of valt bij effectief leiderschap, anders heeft geen enkele verandering kans van slagen.