Team Ontwikkeling

Iedereen heeft beeld bij teamontwikkeling. Dit maakt het extra belangrijk om eerst duidelijk af te stemmen wat de concrete uitdagingen voor het team zijn. Is er eigenlijk wel sprake van een team en is een team de beste weg naar succes? Zo ja, zijn we dan opzoek naar een complementaire setting of zijn de gewenste profielen eerder gelijk? Wat is de rol van de manager/leider: directief sturend of dienend? Etc., etc.!

De reis is doorgaans maatwerk en om tot implementatie te komen is meer nodig dan een paar uur op de hei. De toolkit is divers: van Profile Dynamics, MBTI tot werken met de 4 Elementen (van missie, vissie/strategie, communcicatie/stakeholder management naar implementatie/integratie.